Laky na nechty OZN - Farba laku - Biela

Prírodné a vegánske laky nemeckej značky OZN. Laky sú 22-free, čo znamená, že neobsahujú 22 najtoxickejších látok bežne používaných v kozmetickom priemysle. 

Laky OZN neobsahujú: 

 • Formaldehyd - považuje sa za karcinogén, avšak v EÚ je stále povolený v koncentrácii nižšej ako 1%.
 • Formaldehydová živica
 • Toluen - rozpúšťadlo, odmasťuje pokožku, môže spôsobovať zápaly.
 • Colophonium - škodlivá živica, môže spôsobiť kontaktný ekzém.
 • DBP, dibutyl ftalát - zmäkčovadlo, jeho vdýchnutie alebo požitie môže viesť k zdravotným problémom a dočasným príznakom, ako sú závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy. Európska únia považuje DBP za toxický pre reprodukčné orgány.
 • Parabény - konzervačné látky.
 • Xylol - rozpúšťadlo, ktoré môže pri vstrebaní kožou a dýchacími cestami predstavovať zdravotné riziko, môže spôsobiť bolesti hlavy, problémy s pamäťou a orientáciou, závraty a dýchavičnosť.
 • Acetón - chemická zlúčenina, ktorá môže dráždiť pokožku. Jeho výpary môžu spôsobiť nevoľnosť.
 • TPHP, trifenylfosfát - môže negatívne ovplyvniť hormonálnu rovnováhu, reprodukciu a metabolizmus.
 • Minerálne oleje
 • Silikón